DOŁĄCZ DO NAS:

List otwarty
w sprawie umieszczenia Jury Krakowsko – Częstochowskiej
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Szanowni Państwo!

W związku z planami dążącymi do umieszczenia

 Jury Krakowsko-Częstochowskiej

na liście światowego dziedzictwa UNESCO

 

Uprzejmie prosimy o wsparcie naszych działań:

Instytucje Rządowe, Samorządowe, Polski Komitet Do Spraw UNESCO,

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu,

Organizacje Pozarządowe – Stowarzyszenia i Fundacje Ekologiczne,

Prasę, telewizję, radio.My – mieszkańcy Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej

– prosimy o dołączenie do realizacji pomysłu wspólnego działania na rzecz ochrony naszego bogactwa
naszego dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego jakim jest JURA Krakowsko – Częstochowska,
a w szczególności Szlak Orlich Gniazd, unikalna fauna i flora, której ciężko szukać w innych częściach świata i cały systemem gospodarowania wodami podziemnymi;

– prosimy o rozpoczęcie działań wspierających i umożliwiających wpisanie wyżej wymienionych terenów, w trybie pilnym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

LIST PONIŻEJ NA STRONIE JEST W FORMIE PDF, BY PRZECZYTAĆ KOLEJNĄ STRONĘ NALEŻY W DOLNEJ CZĘŚCI PRZEŁĄCZYĆ STRZAŁKĘ

DOŁĄCZ DO NAS:

Polish