O NAS - JURAINF.ORG

#UNESCO #POLSKA #JURA

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,
pożyczamy ją od Naszych dzieci”

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

DOŁĄCZ DO NAS:

Misją serwisu JURAINFO.org jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, pięknie przyrody i bogactwach naturalnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz wsparcie starań o umieszczenie jej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Tworzą ją ludzie, świadomi tego co mają wokół, doceniają to i są gotowi tego bronić i z tym dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym, historycznym współdziałać i żyć dalej, tak jak powinno to od wieków wyglądać. Na kolejne pokolenia przenieść to wszystko w szacunku do natury i historii.

HONOROWY PATRONAT AKCJI:
PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE
#UNESCO DLA JURY

Polish