LISTY POPARCIA

Naciskając na wybrany punkt – rozwija się dokument.

LISTY POPARCIA

#jura #unesco #prezydentKonarski #ŁukaszKonarski #polska #prezydentZawiercia #zawiercie

http://www.czestochowa.pl/data/other/poparcie_inicjatywy_wpisu_jury_na_liste.pdf

Gmina Częstochowa poparcie wpisu terenów Jury do UNESCO

#jura #UNESCO #Częstochowa #polska

#SamorządWojewództwaMałopolskiego #jura UNESCO #poparcie

 

#StowarzyszenieHistorykówSztuki #poparcie #wpisUnesco
Polish