FLORA JURY

#WYŻYNA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA #JURA

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,
pożyczamy ją od Naszych dzieci”

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

DOŁĄCZ DO NAS:

Wg prof. Władysława Szafera pozostająca pod wpływem klimatu oceanicznego Wyżyna Krakowsko-Częstochowska tworzy odrębną krainę geobotaniczną. Dominują tu ciepłolubne rośliny charakterystyczne dla Europy Zachodniej. Stwierdzono występowanie ok. 1600 gatunków roślin naczyniowych , co stanowi 60% całej liczby gat. tych roślin w Polsce.

Endemity i gatunki rzadkie: brzoza ojcowska (w Dolinie Bolechowickiej i Kobylańskiej ), warzucha polska znaleziona w Olkuszu , warzucha tatrzańska ( endemit tatrzański ), ostróżka tatrzańska ( subendemit tatrzański), przytulia krakowska , modrzew polski .

Z rzadszych roślin wymienić należy także gatunki: ostnica Jana , ostnica włosowata , goździk siny , aster gawędka , wisienka stepowa , kruszczyk drobnolistny , szałwia łąkowa , rojnik górski , macierzanka pospolita , kłokoczka południowa , kwitnące okazy bluszczu , 10 gatunków storczyków , fiołek bagienny .

Lasy

W zbiorowiskach leśnych występują głównie grądy , mieszane bory sosnowo-dębowe z domieszką jodły lub buka, świetliste dąbrowy. Sporadycznie występuje buczyna sudecka i buczyna karpacka z domieszką jodły. W runie tej ostatniej występuje lepiężnik biały , żywiec gruczołowaty , paprotnik kolczysty , parzydło leśne . W okolicach Ojcowa i Olkusza występują reliktowe lasy górskie – jaworzyna górska z języcznikiem zwyczajnym .

Wśród drzew dominują: grab , sosna , buk , brzoza , dąb , jodła. Wczesną wiosną przed rozwojem liści przez drzewa w runie leśnym zakwitają masowo: przylaszczka pospolita , zawilec gajowy i żółty , miodunka ćma , szczyr trwały , śledziennica skrętolistna , zdrojówka rutewkowata , złoć żółta , groszek wiosenny , pierwiosnek lekarski i wyniosły . Spotkać można też śnieżyczkę przebiśnieg , wawrzynka wilczełyko , konwalię majową . Często występuje kopytnik pospolity , pomocnik baldaszkowy , borówka czarna i brusznica . W podszycie często występuje dzika porzeczka .

Inne

Ciepłolubne zbiorowiska murawy kserotermicznej reprezentowane są przez około 300 gatunków. Są to m. in: aster gawędka, czosnek skalny (poza Jurą nie występujący na niżu), dziewanna austriacka, ostnica Jana, kostrzewa bruzdkowana, oman wąskolistny , przetacznik wczesny , rumian żółty , róża francuska , turzyca niska i turzyca Michela, wiśnia karłowata . Roślinność pustynna reprezentowana jest przez szczotlichę siwą i wydmuchrzycę piaskową .

Co ciekawe występuje tu pewna liczba gatunków roślin typowo górskich (szczególnie w południowej części wyżyny). Są one reliktami glacjalnymi , które przetrwały tutaj po ostatnim zlodowaceniu. Należy tu wymienić takie gatunki, jak: ciemiężyca zielona i chaber miękkowłosy ( w Dolinie Prądnika ), omieg górski (przy źródłach Białej Przemszy ), skalnica gronkowa , kozłek trójlistnyzanokcica zielona , zachyłka Roberta (na skałach i piargach ). Jeszcze starszymi reliktami, bo pochodzącymi z okresu trzeciorzędu są bardzo rzadko spotykane: ostróżka tatrzańska, wierzba lapońska , reliktami jest również brzoza karłowata , dębik ośmiopłatkowy i znaleziony tylko na dwóch stanowiskach paprotnik pstry.

Na nieużytkach i suchych wapiennych zboczach występują krzaczaste zarośla leszczyny , tarniny dzikiej róży , a wśród skał wapiennych licznie występuje jałowiec pospolity .

Grzyby , glony i porosty

Liczna jest flora grzybów – ok. 600 gatunków. Z rzadszych gatunków występują: piestrzenica kasztanowata , szmaciak gałęzisty , muchomor sromotnikowy , żagiew siarkowa i rosnący pod ziemią jeleniak . Ogromne bogactwo glonów (w rzece Pilica doliczono się ich 450 gatunków). Niemal połowę z 420 występujących tu porostów stanowią epifity . Występuje tu bardzo ładny skorupiasto-listkowaty porost złotorost ścienny oraz rzadki granicznik płucny.

Jednym z poważniejszych zagrożeń dla flory Jury jest duże skażenie powietrza spowodowane bliskim sąsiedztwem dużych zakładów przemysłowych oraz zmiany środowiska spowodowane osuszaniem bagien i torfowisk.

……

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wy%C5%BCyna_Krakowsko-Cz%C4%99stochowska

Polish