FAUNA JURY

WYŻYNA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,
pożyczamy ją od Naszych dzieci”

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

PTAKI

ZBIÓR OPRACOWAŃ

PŁAZY i GADY

ZBIÓR OPRACOWAŃ

SSAKI

ZBIÓR OPRACOWAŃ

BEZKRĘGOWCE

PUBLIKACJE

DOŁĄCZ DO NAS:

FAUNA

Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej interesująco prezentuje się również fauna.

Żyje tu około 70% kręgowców występujących w Polsce. W lasach można spotkać pospolite gatunki ssaków, m.in. sarnę, dzika, lisa, zająca. Trudniej jest spotkać kunę leśną, łasicę, gronostaja, jenota czy bobra.
Bardzo charakterystycznymi ssakami występującymi na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej są nietoperze. Spotykamy ich tu aż 19 gatunków, tj. 90% gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Do najbardziej znanych zaliczyć należy podkowiec mały czy nocek duży. 
Spośród kręgowców najbardziej licznie występują na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej ptaki – prawie 200 gatunków. Większość ptactwa gnieździ się w lasach. Z drapieżnych występuje tu myszołów, jastrząb gołębiarz, puszczyk i krogulec; ze śpiewających drozd, zięba, świstunka, strzyżyk i inne. Spotykamy tu również gatunki niezwykle rzadkie, takie jak: kruk czarny, orlik, trzmielojad, bocian czarny, skowronek borowy.
Na obrzeżach lasów żyją kulczyki, cierniówki, pokrzewki, makolągwy, a wśród skał pustułka. Nad potokami żyje pluszcz, a na terenach otwartych pliszka górska i niezwykle rzadki zimorodek.
Obszary piaszczyste zamieszkuje kulon, zaś przedstawicielem charakterystycznym dla północnej części wyżyny jest lelek kozodój. Wśród płazów ciekawymi gatunkami są grzebiuszka, zwana buczkiem ziemnym, zamieszkująca piaszczyste rejony wyżyny, wyjątkowo rzadka ropucha paskówka oraz kumak górski. Gady są reprezentowane przez padalca turkusowego, jaszczurkę, zaskrońca, żmiję i gniewosza.
Niezwykle bogatą i zróżnicowaną ekologicznie grupę stanowią owady. Najpiękniejszymi z nich są motyle, a wśród nich paź królowej, szlaczkoń szafraniec, modraszki i kraśniki. Do najciekawszych chrząszczy należy zaliczyć chronionego jelonka rogacza, biegacza złocistego, a także niedużą rynnicę lapońską.
Reliktem epoki lodowcowej jest wypławek kryniczny. 
Przykładowe gatunki występujące na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej objęte ochroną ścisłą,
między innymi:

……

WIKIPEDIA

Polish